Ydelser

2CON hjælper små- og mellemstore virksomheder med at udvikle og implementere værktøjer der er specielt fokuseret på etablering af optimale indkøbsstrategier, ledelsesrapporteringer og projektledelse. Derudover hjælper 2CON  med uddannelse af medarbejdere i forhandlingsteknik og kontraktforhandling.

I menuen til venstre kan du se en kort beskrivelse af de enkelte ydelser.

Målet er at bidrage til en stærk indkøbsstrategi og sikre, at kundens medarbejdere er i stand til at videreføre og videreudvikle denne strategi.

2CON tilbyder forskellige pakker spændende fra udvikling af specifikke værktøjer og kursusforløb målrettede mod det enkelte firma til fuld implementering af en indkøbsstrategi.

2CON har særligt fokus på virksomheder, der er underleverandører til tog- og vindmølle-branchen.

Ud over sourcing og uddannelse kan 2CON også hjælpe firmaer ind på nye markeder – især  inden for tog- og vindindustrierne.

 

Supply Chain Consulting v/ Troels Olsen | CVR: 35388621 | Vester Vellingvej 22, Randers NV - Denmark | Tlf.: +45 2248 9693 | troels@2con.dk