Kurser i forhandlingsteknik

Mange små- og mellemstore virksomheder har ofte ikke tilstrækkelig fokus på indkøbsarbejdet og på efteruddannelse af de medarbejdere, der tager sig af indkøbet.

2CON tilbyder et kursusforløb til de enkelte kunder der bl.a. indbefatter følgende overskrifter:

• Forberedelse, gennemførelse, afslutning og evaluering

• Forståelse af modparts og egne behov

• Forstå ”Dirty tricks” (for at kunne imødegå dem)

• 2 vindere i en forhandling

• Spørgeteknik

• Forhandlingsteknik

• Makkerskab i forhandlingsteknik

 

Supply Chain Consulting v/ Troels Olsen | CVR: 35388621 | Vester Vellingvej 22, Randers NV - Denmark | Tlf.: +45 2248 9693 | troels@2con.dk