Indkøbsopgaver fra A til Z

Firmaer har ikke altid en bemanding, der kan håndtere spidsbelastninger eller pludseligt opståede problemer med en leverandør.

I sådanne tilfælde kan de bruge 2CON til at løse den fulde opgave. Ofte er det nødvendigt at have en person tilstede hos leverandøren, eller have en person, der er 100 pct. dedikeret til én opgave alene

 

Supply Chain Consulting v/ Troels Olsen | CVR: 35388621 | Vester Vellingvej 22, Randers NV - Denmark | Tlf.: +45 2248 9693 | troels@2con.dk