Supply chain consulting

2CON er et konsulentfirma der hjælper små og mellemstore virksomheder med deres indkøbsarbejde - lige fra den overordnede strategi til helt konkrete indkøbsopgaver. Dette er ofte et overset arbejdsområde i mindre firmaer.

Der ligger meget store besparelser i et professionelt håndteret indkøbsarbejde, ligesom et firmas indkøbsstrategi skal hænge sammen med firmaets overordnede strategi. Dette er ofte ikke tilfældet.

2CON tilbyder der ud over uddannelse i forhandlingsteknik, kontraktopbyggelse samt hjælper med at foretage de mere komplicerede kontraktforhandlinger.

2CON har erfaring i expediting og tilbyder en ”on site” støtte til firmaer der har problemer med at få leverancer frem til tiden, eller har problemer med at opnå den rette kvalitet fra underleverandøren.

2CON hjælper også kunder ind på nye markeder indenfor især tog- og vindmølle branchen. Disse brancher ligner hinanden på mange områder selvom de har ret forskellige leverandørsammensætninger.

2CON kan på denne måde hjælpe firmaer med at blive mere konkurrencedygtige således at der kan bevares flere arbejdspladser i Europa.

 
EU’s globaliserings fond har i 2013 valgt at støtte 2CON i dets videre udvikling
Supply Chain Consulting v/ Troels Olsen | CVR: 35388621 | Vester Vellingvej 22, Randers NV - Denmark | Tlf.: +45 2248 9693 | troels@2con.dk